Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Woda opada !

W dniu 15.01.2012 o godz. 8.00 stan wody w Ujściu koło Nowej Pasłęki wynosił 605 cm, prędkość wiatru spadła do minimum również zmienił się jego kierunek.

 

 

 

Obniżający się poziom wód pozwolił rzece Pasłęce powrócić do swojego koryta, także w porcie rybackim jest już bezpiecznie.

Wójt Tomasz Sielicki:

Na słowa uznania zasługują mieszkańcy Starej i Nowej Pasłęki, podczas sobotniej akcji odważnie przeciwdziałali siłom żywiołu. Sprawność prac oraz ich konsekwencja sprawiły, iż zagrożenie było sprowadzone do minimum”.

Wójt w najbliższym czasie podsumuje sytuację z ostatnich dni oraz powoła komisję do szacowania strat.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa