Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Silny wiatr 7 – 8 w skali Beauforta spowodował wpychanie wody Zalewu Wiślanego było przyczyną zalanie obiektów znajdujących się wzdłuż linii brzegowej. Działania związane z ograniczaniem skutków działania wody trwały blisko 2 doby.

 


 

 

W związku z wystąpieniem zjawiska „cofki” na terenie gminy Braniewo w miejscowości Nowa Pasłęka odnotowano przyrost wody w rzece Pasłęce oraz wystąpienie wody Zalewu Wiślanego. W wyniku podniesienia poziomu wody zalaniu uległy tereny zalewowe, część portu rybackiego oraz obszary położone w części Nowej Pasłęki – Ujście. Podtopiony został budynek bosmana oraz część domków letniskowych. Rybacy we własnym zakresie zabezpieczyli część portu natomiast po zejściu wody niezbędne okazało się wypompowanie wody z zalanej piwnicy oraz garażu w budynku bosmanatu. Dodatkowo strażacy ochotnicy z terenu gminy Braniewo – OSP Lipowina oraz OSP Gronowo zostali zadysponowani do pomocy w działaniach powodziowych na teren miasta Fromborka. Działania ratowników polegały na zabezpieczaniu obiektów workami z piaskiem. W dniu 15.01.2012r., teren Nowej Pasłęki odwiedził Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Jan Słupski, Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Rutecki, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie mł. bryg. Michał Kamieniecki oraz kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa