Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Silny wiatr 7 – 8 w skali Beauforta spowodował wpychanie wody Zalewu Wiślanego było przyczyną zalanie obiektów znajdujących się wzdłuż linii brzegowej. Działania związane z ograniczaniem skutków działania wody trwały blisko 2 doby.

 


 

 

W związku z wystąpieniem zjawiska „cofki” na terenie gminy Braniewo w miejscowości Nowa Pasłęka odnotowano przyrost wody w rzece Pasłęce oraz wystąpienie wody Zalewu Wiślanego. W wyniku podniesienia poziomu wody zalaniu uległy tereny zalewowe, część portu rybackiego oraz obszary położone w części Nowej Pasłęki – Ujście. Podtopiony został budynek bosmana oraz część domków letniskowych. Rybacy we własnym zakresie zabezpieczyli część portu natomiast po zejściu wody niezbędne okazało się wypompowanie wody z zalanej piwnicy oraz garażu w budynku bosmanatu. Dodatkowo strażacy ochotnicy z terenu gminy Braniewo – OSP Lipowina oraz OSP Gronowo zostali zadysponowani do pomocy w działaniach powodziowych na teren miasta Fromborka. Działania ratowników polegały na zabezpieczaniu obiektów workami z piaskiem. W dniu 15.01.2012r., teren Nowej Pasłęki odwiedził Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Jan Słupski, Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Rutecki, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie mł. bryg. Michał Kamieniecki oraz kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa