Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wójt Gminy Braniewo apeluje, aby w związku z utrzymującym się mrozem, mieszkańcy zwracali szczególną uwagę na osoby, które przebywają bądź mogą przebywać w nieogrzewanych pomieszczeniach, pustostanach, a także na osoby starsze, chore i samotne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli wiemy, że takie osoby potrzebują pomocy prosimy o zawiadomienie pracowników Urzędu Gminy tel. 55 644 0300 lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 55 644 0314. Można dzwonić również na numery 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub 997 – Policja, informując o osobach potrzebujących wsparcia. Nie pozostawajmy obojętni wobec tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy. Pamiętajmy, że szybka informacja uruchomi działania odpowiednich służb, co może uratować komuś życie lub zdrowie. Zwracajmy uwagę na prawidłowe korzystanie z urządzeń grzewczych i poprawny stan przewodów kominowych. Stare piece mogą doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy apelują, aby do ogrzewania pomieszczeń używać sprawnych urządzeń.

Reagujmy, gdy widzimy na ulicy, czy gdzieś pod drzewem siedzące lub leżące osoby, będące pod wpływem alkoholu.

 

 

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

 

 

 JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa