Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W dniu 16.02.2012r., odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w roku 2011.

 

 

 

 

Spotkanie zapoczątkowało powitanie przybyłych gości a następnie przeprowadzono pokaz multimedialny obrazujący działalność braniewskiej Państwowej Straży Pożarnej w roku minionym. W odprawie uczestniczył szef wojewódzki strażaków z Olsztyna Pan st. bryg. Jan Słupski /Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie/ oraz samorządowcy w osobach: Radna Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Urszula Zakrzewska, V-ce Starosta Bogdan Pochodaj, Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, Burmistrz Fromborka a jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh. Krystyna Lewańska, Wójt Gmin: Braniewo – Tomasz Sielicki, Wiczęta – Bogusław Szczerba, Władysław Kołakowski przedstawiciel WZK Starostwa Powiatowego w Braniewie. Komendant Powiatowy PSP kpt. Władysław Szczepanowicz złożył podziękowania władzom powiatu oraz dla przedstawicieli miast i gmin naszego powiatu za wsparcie udzielane komendzie PSP.
W roku 2011 jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu braniewskiego odnotowały
1492 zdarzeń, co stanowi wzrost w porównaniu do lat wcześniejszych. Od roku 2006 liczba interwencji jaka podejmowana jest przez siły i środki ochrony przeciwpożarowej przekracza 1000 zdarzeń. W porównaniu z rokiem 2010 ilość zdarzeń wzrosła o 305 interwencji. Braniewscy strażacy usytuowali się na trzecim miejscu o pod względem ilości zdarzeń na terenie województwa co ukazuje jak wiele zdarzeń ma miejsce na terenie powiatu braniewskiego oraz jak wiele pracy wymaga służba i działalność pożarnicza.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa