Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

W miniony piątek w Amfiteatrze Miejskim w Ostródzie, odbyło się Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach zorganizowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina.

 

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli Sołtysi i Sołtyski z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a wśród nich przedstawiciele naszych sołectw wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Braniewo Stanisławem Żołędziewskim.
Frekwencja świadczy o wysokiej pozycji Sołtysa w życiu społecznym. To wyjątkowe wydarzenie odbywa się po to, by docenić Sołtysów za ich pracę na rzecz rozwoju sołectw oraz aktywizację lokalnej społeczności. Uroczystość jest także okazją do wymiany doświadczeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Podczas obchodów Marszałek wyróżnił Sołtysów i Sołtyski. Wśród wyróżnionych, znalazł się Sołtys Sołectwa Lipowina Pani Iwona Błażejewska, która odebrała z rąk Marszałka symboliczne podziękowanie.
Sołtysi zostali docenieni za wieloletnie zaangażowanie w działania wpływające na poprawę wizerunku miejscowości, a tym samym wzrost jakości życia mieszkańców.
Spotkanie uświetnił występ Zespołu Ich Troje, z Michałem Wiśniewskim na czele.
Dziękujemy naszej delegacji za reprezentację Gminy Braniewo na tej wyjątkowej uroczystości.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa