Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

25 maja odbyła się sesja Rady Gminy Braniewo, której głównym punktem była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Kolejny raz Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co jest wyrazem dobrej współpracy miedzy organami gminy.

Podczas tej wyjątkowej sesji Wójt Tomasz Sielicki przedstawił sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w 2017 rok. Podkreślił, że Gmina Braniewo jest w dobrej kondycji finansowej. W minionym roku udało się zrealizować wiele inwestycji, głównie w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne. Największą zeszłoroczną inwestycją była kompleksowa termomodernizacja szkół gminnych, której wartość przekracza kwotę 3 mln. zł. Determinacja i zgodna decyzja władz pozwoliła na wykonanie zadania w ramach środków własnych. W tym roku gmina otrzymała refundację tego zadania w kwocie przekraczającej 2 mln. zł. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym wójt wymienił również: zakup wozu strażackiego na wyposażenie jednostki OSP Żelazna Góra, współudział w budowie stacji uzdatniania wody w Szylenach oraz budowie wodociągu Maciejewo-Zakrzewiec i kanalizacji Maciejewo-Lipowina, wykonanie projektów wodociągów, których prężna budowa rozpoczęła sięw tym roku, remonty dróg: Bemowizna-Szyleny, Grzędowo-Krasnolipie i Młoteczno oraz współfinansowanie remontu drogi powiatowej w Żelaznej Górze.

Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta oraz przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i po raz kolejny jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Tomaszowi Sielickiemu. Wójt wykazał się gospodarnością, co pozwoliło na realizację ważnych inwestycji, wpływających na poprawę komfortu i jakości życia naszych mieszkańców.

Rozległy zakres podejmowanych działań świadczy o wszechstronności i otwartości władz Gminy na nowe wyzwania. Z każdym rokiem gmina się rozwija, miejscowości pięknieją i przybywa infrastruktury. Wójt bardzo wysoko ocenił współpracę z Radnymi, podziękował za zrozumienie, poparcie wyznaczanych kierunków rozwoju oraz zaufanie. Słowa uznania i podziękowania skierował również w kierunku Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i kierowników podległych jednostek.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa